środa, 2 lutego 2011

Część czwarta: odcinek 7 i 8.

Część czwarta: odcinek 7 i 8.

To pierwszy całkowicie polski projekt filmowy o życiu człowieka, który wpłynął na oblicze naszej cywilizacji. Niesamowity dokument o życiu i działalności Pawła z Tarsu.

ODCINEK 7 Nie przybyliśmy do was na próżno
Jesteśmy już w Europie. Działalność Pawła to początki chrześcijaństwa na tym kontynencie. Przemierzamy Macedonię poznając starożytne Filippi, współczesną Kavalę, grobowce królów w Vergina, Saloniki. Odkrywamy także miejsca gdzie Paweł zatrzymał się choćby na chwilę: Berea, Apolonia, Glyfada koło Aten. Każde z tych miejsc to kawałek historii kultury greckiej i zarazem początków cywilizacji europejskiej. W jej kontekst Paweł usiłował wpisać przesłanie Ewangelii zwracając się najpierw do Żydów a potem z całą mocą także do Greków.

ODCINEK 8 W świecie filozofii i bogactwa Greków
Przyglądamy się najważniejszym wydarzeniom w samym centrum starożytnej Grecji. Tu Paweł staje do dyskusji z filozofią i mitologią greków, które wtedy były podstawą rozumienia świata. Czy głoszona Ewangelia została przyjęta? Na ile słowa Pawła przekonały mędrców ówczesnej Europy? Jakie były początki konfrontacji chrześcijaństwa z odwiecznie panującym systemem wartości? Te pytania rodziły się w Atenach. Ale odpowiedź na nie prędzej można było usłyszeć w pobliskim Koryncie znanym z rozpusty. 
Część trzecia: odcinek 5 i 6.

Część trzecia: odcinek 5 i 6.

To pierwszy całkowicie polski projekt filmowy o życiu człowieka, który wpłynął na oblicze naszej cywilizacji. Niesamowity dokument o życiu i działalności Pawła z Tarsu.

ODCINEK 5 Do Żydów i do pogan
Rozpoczynamy tak zwaną pierwszą podróż misyjną Szawła. Wyrusza z nią wraz z Barnabą. Najpierw docierają na Cypr. Tam Szaweł przyjmuje imię Paweł i od tej pory staje się “motorem napędowym” działań misyjnych. Wraz z nim docieramy do Antalii w dzisiejszej południowej Turcji oraz odkrywamy pierwsze kościoły Anatolii, które zakładał w Antiochii Pizydyjskiej, Ikonkum, Listrze i Derbe. Większość z tych miejsc to starożytne ruiny nie przypominające nic ze świetności tamtych czasów. Lecz postać Pawła ożywia je jakby na nowo. Dotykamy także ważnego problemu współistnienia chrześcijan pochodzenia żydowskiego i chrześcijan z pogaństwa w pierwotnym Kościele. Postać Pawła odgrywa kluczową rolę w rozstrzygnięciu tej kwestii.

ODCINEK 6 Bóg nas wzywa
Wyruszamy z Pawłem na drugą wyprawę misyjną. Poznajemy kolejne Kościoły zakładane w Azji Mniejszej (na terenie dzisiejszej Turcji). Przechodzimy przez Bramę Cylicyjską, odwiedzamy ponownie Ikonium, i Listrę. Odkrywamy Galację oraz Ankarę - współczesną stolicę Turcji, położoną w tej starożytnej krainie. Zaglądamy do Pergamonu, przywołując czasy świetności tego królestwa. W końcu docieramy w okolice starożytnej Troi. Tam, w Aleksandrii Troas - kompletnie zagubionego portu nad morzem śródziemnym niedaleko hellaspontu - Paweł został wezwany do Macedonii. Zaczyna się ewangelizacja Europy.
Część druga: odcinek 3 i 4.

Część druga: odcinek 3 i 4.

To pierwszy całkowicie polski projekt filmowy o życiu człowieka, który wpłynął na oblicze naszej cywilizacji. Niesamowity dokument o życiu i działalności Pawła z Tarsu.

ODCINEK 3 Najważniejsze spotkanie
Szaweł udaje się z Jerozolimy do Damaszku w Syrii. Podążamy jego śladem. Próbujemy uchwycić i zrozumieć to, co stało się pod Damaszkiem i co sprawiło, że Szaweł z prześladowcy chrześcijan stał się orędownikiem Ewangelii. Chodzi o tajemnicze spotkanie z Jezusem i jego konsekwencje. W tym odcinku poznajemy także historię Damaszku i jego współczesne oblicze. W drugiej części wracamy do Jerozolimy, gdzie ponownie przybywa Szaweł, ale już w zupełnie innym celu - spotyka się z Apostołami i poznaje Barnabę. To pierwsze lata działalności Szawła już jako wierzącego w Chrystusa.

ODCINEK 4 Stałem się wszystkim
Pierwszy raz uczniów Chrystusa nazwano chrześcijanami w Antiochii Syryjskiej (Turcja). Tam odnajdujemy Szawła w pierwotnym Kościele. Tam także spotykamy Piotra i zwiedzając Antiochię przywołujemy ważne momenty z życia wspólnoty chrześcijańskiej w tym niegdyś bardzo znaczącym mieście kultury antycznej. Widzimy także rodzące się powołanie Szawła do misji wobec nie-żydów. To kluczowy moment z wielkimi konsekwencjami w późniejszej działalności Pawła oraz w rozwoju całego chrześcijaństwa. 
Część pierwsza: odcinek 1 i 2.

Część pierwsza: odcinek 1 i 2.

To pierwszy całkowicie polski projekt filmowy o życiu człowieka, który wpłynął na oblicze naszej cywilizacji. Niesamowity dokument o życiu i działalności Pawła z Tarsu.

ODCINEK 1
W swoim świecie
Po wprowadzeniu do całego filmu, odcinek ten prezentuje pierwsze lata życia Pawła, który wtedy nosi jeszcze imię Szaweł. Jesteśmy przede wszystkim w Tarsie (Turcja), gdzie urodził się Szaweł i gdzie przebywał do moment wyjazdu do Jerozolimy. Poznajemy historię Tarsu, oraz Żydów w tej części imperium rzmskiego. Odwiedzamy miejsca
związane z Szawłem oraz przywołujemy jego lata spędzone w tym mieście zaglądając do domów, szkoły, świątyń w Tarsie współczesnym. Przybliżamy żydowskie zwyczaje, sposób kształcenia i wszystko to, co mogło wpłynąć na kształtowanie młodego Szawła.

ODCINEK 2
Ja jestem Żydem
Jesteśmy z Szawłem już w Jerozolimie. Tu kształci się u mistrza Gamaliela stając się gorliwym faryzeuszem. Poznajemy życie w Jerozolimie w I wieku po Chrystusie oraz samą Jerozolimę jako święte miasto żydów z czasów Szawła i jako miasto współczesne
pozostające wciąż centrum monoteizmu. Podążając śladem naszego bohatera odkrywamy, co jest w judaizmie najistotniejsze, i co było najistotniejsze dla Szawła, aż do momentu, który wyznaczył nowy kurs jego życiowej drogi.